Ortaklık Yapısı

Ziraat Katılım Varlık Kiralama Şirketi’nin 50.000 TL olan ödenmiş sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Sermayedeki Payı (TL)

50.000

Sermayedeki Pay Oranı (%)

100%